Obveznice

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
RSBD-O03 Republika Srpska 4,50% 21/06/27 101,30 4
RSBD-O04 Republika Srpska 4% 04/08/27 110,82 4
RSBD-O05 Republika Srpska 3,75% 06/09/24 100,00 5
RSBD-O07 Republika Srpska 3,75% 8/12/24 101,52 4
RSBD-O11 Republika Srpska 4% 05/04/29 116,78 4
RSBD-O12 Republika Srpska 3,5% 22/05/26 106,43 4
RSBD-O14 Republika Srpska 2,50% 21/08/26 103,90 4
RSBD-O15 Republika Srpska 2,30% 09/10/29 102,18 4
RSBD-O16 Republika Srpska 2,30% 04/12/26 101,44 4
RSBD-O17 Republika Srpska 2,40% 07/02/27 103,70 4
RSBD-O18 Republika Srpska 2% 08/04/25 99,99 5
RSBD-O19 Republika Srpska 2% 16/04/25 99,55 5
RSBD-O20 Republika Srpska 3,20% 10/06/25 101,10 4
RSBD-O21 Republika Srpska 3,20% 10/07/25 101,21 4
RSBD-O23 Republika Srpska 3,5% 04/12/30 104,15 4
RSBD-O24 Republika Srpska 3% 24/02/31 104,36 4
RSBD-O25 Republika Srpska 2,7% 24/03/28 104,10 4
RSBD-O26 Republika Srpska 2,7% 25/03/27 96,83 5
RSBD-O27 Republika Srpska 3,40% 21/04/27 99,70 5
RSBD-O28 Republika Srpska 3,50% 20/05/29 99,37 5
RSBD-O30 Republika Srpska 4% 22/07/27 103,00 4
RSBD-O31 Republika Srpska 5% 26/08/27 110,35 4
RSBD-O32 Republika Srpska 5% 16/09/29 100,00 5
RSBD-O33 Republika Srpska 5% 14/10/27 107,00 4
RSBD-O34 Republika Srpska 6% 16/12/32 100,00 5
RSBD-O35 Republika Srpska 5% 23/12/27 100,00 5
RSBD-O36 Republika Srpska 5,50% 23/02/28 100,00 5
RSBD-O37 Republika Srpska 5,50% 30/03/28 111,00 4
RSBD-O-R Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 4
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9 100,00 10.000
RSDS-O-J Republika Srpska - dev. štednja 10 98,00 0,00 62.721
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 99,00 50.505
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 99,00 50.505
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 98,90 25.278
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 98,99 16.836
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 96,99 12.887
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 96,99 10.310
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11 96,98 8.592
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 97,50 7.326
RSRS-O-M Republika Srpska - izmirenje ratne štete 13 97,99 5.669
RSRS-O-N Republika Srpska - ratna šteta 14 97,20 5.144
RSRS-O-P Republika Srpska - ratna šteta 15 97,00 5.154

Fondovi

Preduzeća

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 0,399 12.531
APBL-R-B Autoprevoz a.d. Banja Luka 0,12 41.666
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 0,40 0,00 12.500
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,69 2.958
DEST-R-A Hemijska industrija destilacije a.d. Teslić 0,30 16.666
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale 0,72 6.944
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,12 41.666
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,22 22.727
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,30 16.666
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj 0,72 6.944
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,354 14.124
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,386 12.953
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,388 12.886
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 0,19 26.315
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 35,00 142
KRPT-R-A Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,961 5.202
MRDN-R-A Meridian a.d. Banja Luka 0,75 6.666
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,12 41.666
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,105 47.619
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 0,014 357.142
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,012 -14,29 416.666
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,14 0,88 32.450
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka 0,10 50.000
VKBJ-R-A Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina 0,30 16.666
ZERS-R-A Željeznice RS a.d. Doboj 41,38 120

kako stojim?

Prijavite se da biste vidjeli svoje pozicije...

Akcije

Akcije su vlasničke hartije od vrijednosti, koje predstavljaju udio akcionara u osnovnom kapitalu akcionarskog društva. Akcije mogu biti obične (redovne) i prioritetne (povlašćene). Investitori kupuju akcije s ciljem ostvarenja zarade koja se javlja kao dividenda i/ili kapitalna dobit.

O virtuelnom tržištu

Na virtuelnoj berzi može se trgovati obveznicama, akcijama kompanija i akcijama zatvorenih investicionih fondova sa Banjalučke berze. Trguje se po prosječnoj cijeni koja se dobija iz stvarnog sistema za trgovanje.