Obveznice

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
RSBD-O03 Republika Srpska 4,50% 21/06/27 101,30 4
RSBD-O04 Republika Srpska 4% 04/08/27 110,82 4
RSBD-O05 Republika Srpska 3,75% 06/09/24 104,20 4
RSBD-O07 Republika Srpska 3,75% 8/12/24 101,52 4
RSBD-O09 Republika Srpska 3,5% 06/02/24 101,02 4
RSBD-O10 Republika Srpska 3,5% 06/03/24 102,53 4
RSBD-O11 Republika Srpska 4% 05/04/29 116,78 4
RSBD-O12 Republika Srpska 3,5% 22/05/26 106,43 4
RSBD-O13 Republika Srpska 3,50% 19/06/24 103,47 4
RSBD-O14 Republika Srpska 2,50% 21/08/26 103,90 4
RSBD-O15 Republika Srpska 2,30% 09/10/29 102,18 4
RSBD-O16 Republika Srpska 2,30% 04/12/26 101,44 4
RSBD-O17 Republika Srpska 2,40% 07/02/27 103,70 4
RSBD-O18 Republika Srpska 2% 08/04/25 99,99 5
RSBD-O19 Republika Srpska 2% 16/04/25 100,00 5
RSBD-O20 Republika Srpska 3,20% 10/06/25 100,28 4
RSBD-O21 Republika Srpska 3,20% 10/07/25 101,21 4
RSBD-O23 Republika Srpska 3,5% 04/12/30 104,15 4
RSBD-O24 Republika Srpska 3% 24/02/31 104,36 4
RSBD-O25 Republika Srpska 2,7% 24/03/28 104,10 4
RSBD-O26 Republika Srpska 2,7% 25/03/27 96,83 5
RSBD-O27 Republika Srpska 3,40% 21/04/27 99,70 5
RSBD-O28 Republika Srpska 3,50% 20/05/29 99,37 5
RSBD-O30 Republika Srpska 4% 22/07/27 103,00 4
RSBD-O31 Republika Srpska 5% 26/08/27 110,35 4
RSBD-O32 Republika Srpska 5% 16/09/29 100,00 5
RSBD-O33 Republika Srpska 5% 14/10/27 99,95 5
RSBD-O34 Republika Srpska 6% 16/12/32 99,90 5
RSBD-O35 Republika Srpska 5% 23/12/27 100,00 5
RSBD-O36 Republika Srpska 5,50% 23/02/28 100,00 5
RSBD-O37 Republika Srpska 5,50% 30/03/28 114,23 4
RSBD-O-R Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 4
RSBD-O-T Republika Srpska 4,5% 07/09/23 105,25 4
RSBD-O-V Republika Srpska 4,5% 07/12/23 105,16 4
RSDS-O-H Republika Srpska - stara devizna štednja 8 100,20 49.900
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9 100,00 7.142
RSDS-O-J Republika Srpska - dev. štednja 10 96,00 5.787
RSIO-O-A Republika Srpska - opšte obaveze 100,00 50.000
RSOD-O-B Republika Srpska - obaveze dobavljačima 2 100,00 50.000
RSRS-O-A Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 99,70 50.150
RSRS-O-B Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 99,40 50.301
RSRS-O-C Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 99,40 50.301
RSRS-O-D Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 99,50 25.125
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 99,00 16.835
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 98,40 25.406
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 98,90 16.852
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 99,00 12.626
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 98,00 10.204
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 98,00 8.503
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11 97,97 7.290
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 96,98 6.444
RSRS-O-M Republika Srpska - izmirenje ratne štete 13 95,32 5.245
RSRS-O-N Republika Srpska - ratna šteta 14 96,90 5.159
RSRS-O-P Republika Srpska - ratna šteta 15 96,80 5.165

Fondovi

Preduzeća

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 0,34 14.705
APBL-R-B Autoprevoz a.d. Banja Luka 0,13 38.461
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 0,311 16.077
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,10 0,00 4.545
CIST-R-A Čistoća a.d. Banja Luka 0,701 7.132
DEST-R-A Hemijska industrija destilacije a.d. Teslić 0,36 13.888
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale 0,247 20.242
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,072 69.444
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,186 26.881
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,149 33.557
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj 0,247 20.242
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,28 17.857
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,261 19.157
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,35 14.285
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 0,19 26.315
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 37,10 134
KRPT-R-A Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,961 5.202
METL-R-A Metal a.d. Gradiška 2,52 1.984
MRDN-R-A Meridian a.d. Banja Luka 0,75 6.666
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,077 64.935
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,08 62.500
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 0,036 138.888
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,04 125.000
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,36 -3,55 84.422
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka 0,10 50.000
VKBJ-R-A Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina 0,30 16.666
ZERS-R-A Željeznice RS a.d. Doboj 61,62 81

kako stojim?

Prijavite se da biste vidjeli svoje pozicije...

Pripadajuća kamata

Pripadajuća kamata je iznos kamate koji pripada prodavcu obveznice. Kupac obveznice je pored čiste cijene dužan prodavcu obveznice uplatiti iznos pripadajuće kamate. Pripadajuća kamata se računa za period držanja obveznice od datuma posljednje isplate kamate do datuma sticanja vlasništva, ne uključujući taj datum. Igrica obačunava iznos pripadajuće kamate koju je kupac dužan platiti prodavcu. Takođe, prilikom prodaje obveznice igrica isplaćuje igraču iznos pripadajuće kamate u novcu.

O virtuelnom tržištu

Na virtuelnoj berzi može se trgovati obveznicama, akcijama kompanija i akcijama zatvorenih investicionih fondova sa Banjalučke berze. Trguje se po prosječnoj cijeni koja se dobija iz stvarnog sistema za trgovanje.