Obveznice

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
RSBD-O01 Republika Srpska 3,75% 15/03/22 105,81 4
RSBD-O02 Republika Srpska 3,50% 05/05/22 100,06 4
RSBD-O03 Republika Srpska 4,50% 21/06/27 101,30 4
RSBD-O04 Republika Srpska 4% 04/08/27 100,00 5
RSBD-O05 Republika Srpska 3,75% 06/09/24 104,00 4
RSBD-O06 Republika Srpska 3,5% 03/11/22 103,40 4
RSBD-O07 Republika Srpska 3,75% 8/12/24 101,52 4
RSBD-O08 Republika Srpska 3% 31/01/23 102,70 6
RSBD-O09 Republika Srpska 3,5% 06/02/24 104,89 4
RSBD-O10 Republika Srpska 3,5% 06/03/24 106,10 4
RSBD-O11 Republika Srpska 4% 05/04/29 116,78 4
RSBD-O12 Republika Srpska 3,5% 22/05/26 106,43 4
RSBD-O13 Republika Srpska 3,50% 19/06/24 107,07 4
RSBD-O14 Republika Srpska 2,50% 21/08/26 103,90 4
RSBD-O-K Republika Srpska 4,25% 21/10/20 102,51 24
RSBD-O-L Republika Srpska 3,5% 30/12/20 97,82 25
RSBD-O-N Republika Srpska 4,50% 03/03/23 100,00 5
RSBD-O-P Republika Srpska 4% 06/05/21 98,00 5
RSBD-O-R Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 4
RSBD-O-S Republika Srpska 4% 03/08/21 102,26 4
RSBD-O-T Republika Srpska 4,5% 07/09/23 100,00 5
RSBD-O-U Republika Srpska 4% 03/11/21 101,00 4
RSBD-O-V Republika Srpska 4,5% 07/12/23 102,96 4
RSDS-O-G Republika Srpska - stara devizna štednja 7 100,50 16.583
RSDS-O-H Republika Srpska - stara devizna štednja 8 100,50 7.107
RSIO-O-A Republika Srpska - opšte obaveze 86,50 14.450
RSOD-O-A Republika Srpska - obaveze dobavljačima 1 99,00 16.835
RSOD-O-B Republika Srpska - obaveze dobavljačima 2 85,80 14.568
RSRS-O-A Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 99,50 0,00 396.125
RSRS-O-B Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 99,55 12.556
RSRS-O-C Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 99,56 12.555
RSRS-O-D Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 98,85 12.645
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 97,50 10.256
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 98,70 0,00 10.131
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 98,00 8.503
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 98,50 7.251
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 97,70 6.397
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 97,50 0,00 7.532
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11 97,50 5.128
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 96,50 0,31 5.181
RSRS-O-M Republika Srpska - izmirenje ratne štete 13 94,53 -0,17 15.000

Fondovi

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
AIVP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 5,65 884
BAIP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Invest 3,46 1.445
BOSP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF Bors Invest fond 4,51 1.108
CSHP-U-A DUIF Kristal Invest - ONIF Cash Fund Banja Luka 0,028 178.571
EIOP-U-A OAIF Euroinvestment fond Banja Luka 10,75 0,00 2.500
JKIP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 2,40 2.083
KCPP-U-A DUIF Kristal Invest - ONIF Kristal Cash Plus Fund Banja Luka 0,765 0,00 6.535
PADP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND 0,59 8.474
PRIP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 2,65 1.886
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 12.500
VBOP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF VIB fond 3,90 1.282

Preduzeća

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 0,36 13.888
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 0,68 7.352
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,31 0,00 26.629
CIST-R-A Čistoća a.d. Banja Luka 0,48 10.416
DEST-R-A Hemijska industrija destilacije a.d. Teslić 0,22 22.727
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale 0,29 17.241
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,13 38.461
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,35 14.285
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,145 34.482
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj 0,45 11.111
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,215 23.255
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,454 11.013
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,22 22.727
HPKD-R-A HPK a.d. Kozarska Dubica 0,232 21.551
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 0,045 111.111
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 36,00 138
KRPT-R-A Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,856 5.841
MIRA-R-A Mira a.d. Prijedor 1,13 3,67 4.424
MRDN-R-A Meridian a.d. Banja Luka 0,62 8.064
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 0,51 9.803
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,062 80.645
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,06 83.333
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 0,031 161.290
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,04 125.000
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,95 0,00 25.855
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka 0,16 31.250
VITA-R-A Vitaminka a.d. Banja Luka 0,219 22.831
ZERS-R-A Željeznice RS a.d. Doboj 50,00 100

kako stojim?

Prijavite se da biste vidjeli svoje pozicije...

Šta su to obveznice?

Obveznice su u pravilu dugoročne dužničke hartije od vrijednosti koje investitori na tržištu kupuju radi ostvarivanja prihoda u vidu kamate i kapitalne dobiti, a emitenti prodaju radi pribavljanja dodatnih sredstava za finansiranje različitih projekata. Kao izdavaoci ovih hartija od vrijednosti mogu se javiti država (državne obveznice), organi lokalne samouprave (municipalne obveznice) ili privredni subjekti (korporativne obveznice).

O virtuelnom tržištu

Na virtuelnoj berzi može se trgovati obveznicama, akcijama kompanija i akcijama zatvorenih investicionih fondova sa Banjalučke berze. Trguje se po prosječnoj cijeni koja se dobija iz stvarnog sistema za trgovanje.