Obveznice

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
RSBD-O01 Republika Srpska 3,75% 15/03/22 105,81 4
RSBD-O02 Republika Srpska 3,50% 05/05/22 100,06 4
RSBD-O-A Republika Srpska 5% 18/11/18 92,00 54
RSBD-O-B Republika Srpska 6% 26/04/19 100,00 50
RSBD-O-D Republika Srpska 4,5% 11/04/18 100,00 20
RSBD-O-E Republika Srpska 6% 18/06/19 101,23 12
RSBD-O-F Republika Srpska 6% 24/09/18 101,23 9
RSBD-O-G Republika Srpska 5,5% 03/12/19 102,70 8
RSBD-O-H Republika Srpska 4,5% 11/03/19 100,00 10
RSBD-O-I Republika Srpska 4,75% 05/06/20 102,03 8
RSBD-O-J Republika Srpska 4% 08/07/19 100,00 6
RSBD-O-K Republika Srpska 4,25% 21/10/20 102,51 6
RSBD-O-L Republika Srpska 3,5% 30/12/20 97,82 6
RSBD-O-M Republika Srpska 3,50% 10/02/19 98,00 5
RSBD-O-N Republika Srpska 4,50% 03/03/23 100,00 5
RSBD-O-P Republika Srpska 4% 06/05/21 98,00 5
RSBD-O-R Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 4
RSBD-O-S Republika Srpska 4% 03/08/21 99,97 5
RSBD-O-T Republika Srpska 4,5% 07/09/23 100,00 5
RSBD-O-U Republika Srpska 4% 03/11/21 101,00 4
RSDS-O-D Republika Srpska - stara devizna štednja 4 99,30 50.352
RSDS-O-E Republika Srpska - stara devizna štednja 5 99,10 16.818
RSDS-O-F Republika Srpska - stara devizna štednja 6 98,25 0,00 89.088
RSDS-O-G Republika Srpska - stara devizna štednja 7 98,00 5.668
RSIO-O-A Republika Srpska - opšte obaveze 86,50 8.257
RSOD-O-A Republika Srpska - obaveze dobavljačima 1 77,92 10.694
RSOD-O-B Republika Srpska - obaveze dobavljačima 2 85,80 8.325
RSRS-O-A Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 90,70 7.875
RSRS-O-B Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 90,41 0,00 8.093
RSRS-O-C Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 91,30 0,22 27.000
RSRS-O-D Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 91,00 7.849
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 87,00 7.183
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 86,00 7.267
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 86,97 6.387
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 85,01 5.881
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 83,20 6.009
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 80,00 6.250
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11 78,60 1,31 90.000

Fondovi

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
BLBP-R-A ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka 1,89 2.645
BLKP-R-A ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 1.724
BRSP-R-A ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,14 4.385
EINP-R-A ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 5,60 892
EKVP-R-A ZIF Aktiva invest fond a.d. Gradiška 1,80 2.777
INVP-R-A ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,044 2,33 113.636
JHKP-R-A ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 0,88 5.681
KRIP-R-A ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,31 1.510
PLRP-R-A ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,12 1.602
PRVP-R-A ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 3.571
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 12.500
VBIP-R-A ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,20 4.166
VIBP-R-A ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 1.043
ZPTP-R-A ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 9,92 0,20 511

Preduzeća

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 0,56 8.928
BLPV-R-A Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,50 3.333
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 0,726 6.887
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,60 8.333
CIST-R-A Čistoća a.d. Banja Luka 0,67 7.462
DEST-R-A Hemijska industrija destilacije a.d. Teslić 0,239 20.920
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale 0,151 33.112
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,115 43.478
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,10 50.000
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,127 39.370
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj 0,282 17.730
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,25 20.000
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,26 19.230
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,24 20.833
HPKD-R-A HPK a.d. Kozarska Dubica 0,29 17.241
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 0,138 36.231
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 53,00 94
KRPT-R-A Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,60 8.333
METL-R-A Metal a.d. Gradiška 0,259 19.305
MIRA-R-A Mira a.d. Prijedor 0,50 10.000
MRDN-R-A Meridian a.d. Banja Luka 0,32 15.625
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 0,64 7.812
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,09 55.555
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,114 43.859
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 0,027 185.185
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,026 192.307
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,11 -3,48 16.347
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka 0,50 10.000
VITA-R-A Vitaminka a.d. Banja Luka 0,08 62.500
ZERS-R-A Željeznice RS a.d. Doboj 230,40 21
ZTPR-R-A Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 7.692

kako stojim?

Prijavite se da biste vidjeli svoje pozicije...

Šta su to obveznice?

Obveznice su u pravilu dugoročne dužničke hartije od vrijednosti koje investitori na tržištu kupuju radi ostvarivanja prihoda u vidu kamate i kapitalne dobiti, a emitenti prodaju radi pribavljanja dodatnih sredstava za finansiranje različitih projekata. Kao izdavaoci ovih hartija od vrijednosti mogu se javiti država (državne obveznice), organi lokalne samouprave (municipalne obveznice) ili privredni subjekti (korporativne obveznice).

O virtuelnom tržištu

Na virtuelnoj berzi može se trgovati obveznicama, akcijama kompanija i akcijama zatvorenih investicionih fondova sa Banjalučke berze. Trguje se po prosječnoj cijeni koja se dobija iz stvarnog sistema za trgovanje.