Obveznice

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
RSBD-O03 Republika Srpska 4,50% 21/06/27 101,30 4
RSBD-O04 Republika Srpska 4% 04/08/27 110,82 4
RSBD-O05 Republika Srpska 3,75% 06/09/24 104,20 4
RSBD-O07 Republika Srpska 3,75% 8/12/24 101,52 4
RSBD-O09 Republika Srpska 3,5% 06/02/24 101,02 4
RSBD-O10 Republika Srpska 3,5% 06/03/24 102,53 4
RSBD-O11 Republika Srpska 4% 05/04/29 116,78 4
RSBD-O12 Republika Srpska 3,5% 22/05/26 106,43 4
RSBD-O13 Republika Srpska 3,50% 19/06/24 103,47 4
RSBD-O14 Republika Srpska 2,50% 21/08/26 103,90 4
RSBD-O15 Republika Srpska 2,30% 09/10/29 102,18 4
RSBD-O16 Republika Srpska 2,30% 04/12/26 101,44 4
RSBD-O17 Republika Srpska 2,40% 07/02/27 103,70 4
RSBD-O18 Republika Srpska 2% 08/04/25 99,99 5
RSBD-O19 Republika Srpska 2% 16/04/25 100,00 5
RSBD-O20 Republika Srpska 3,20% 10/06/25 101,10 4
RSBD-O21 Republika Srpska 3,20% 10/07/25 101,21 4
RSBD-O23 Republika Srpska 3,5% 04/12/30 104,15 4
RSBD-O24 Republika Srpska 3% 24/02/31 104,36 4
RSBD-O25 Republika Srpska 2,7% 24/03/28 104,10 4
RSBD-O26 Republika Srpska 2,7% 25/03/27 96,83 5
RSBD-O27 Republika Srpska 3,40% 21/04/27 99,70 5
RSBD-O28 Republika Srpska 3,50% 20/05/29 99,37 5
RSBD-O30 Republika Srpska 4% 22/07/27 103,00 4
RSBD-O31 Republika Srpska 5% 26/08/27 110,35 4
RSBD-O32 Republika Srpska 5% 16/09/29 100,00 5
RSBD-O33 Republika Srpska 5% 14/10/27 110,00 4
RSBD-O34 Republika Srpska 6% 16/12/32 99,90 5
RSBD-O35 Republika Srpska 5% 23/12/27 100,00 5
RSBD-O36 Republika Srpska 5,50% 23/02/28 112,32 4
RSBD-O37 Republika Srpska 5,50% 30/03/28 114,23 4
RSBD-O-R Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 4
RSBD-O-V Republika Srpska 4,5% 07/12/23 105,16 4
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9 100,00 8.333
RSDS-O-J Republika Srpska - dev. štednja 10 94,50 6.613
RSIO-O-A Republika Srpska - opšte obaveze 100,00 50.000
RSOD-O-B Republika Srpska - obaveze dobavljačima 2 100,00 50.000
RSRS-O-B Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 99,40 50.301
RSRS-O-C Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 99,40 50.301
RSRS-O-D Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 99,50 50.251
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 99,00 25.252
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 98,50 25.380
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 98,90 16.852
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 98,99 16.836
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 97,96 12.760
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 97,94 8.508
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11 97,00 7.363
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 96,81 6.455
RSRS-O-M Republika Srpska - izmirenje ratne štete 13 95,05 5.260
RSRS-O-N Republika Srpska - ratna šteta 14 97,00 5.154
RSRS-O-P Republika Srpska - ratna šteta 15 96,80 5.165

Fondovi

Preduzeća

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 0,33 15.151
APBL-R-B Autoprevoz a.d. Banja Luka 0,13 38.461
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 0,40 12.500
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,11 4.504
CIST-R-A Čistoća a.d. Banja Luka 0,701 7.132
DEST-R-A Hemijska industrija destilacije a.d. Teslić 0,36 13.888
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale 0,20 25.000
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,06 83.333
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,149 33.557
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,118 42.372
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj 0,22 22.727
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,24 20.833
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,221 22.624
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,35 14.285
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 0,19 26.315
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 37,10 134
KRPT-R-A Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,961 5.202
METL-R-A Metal a.d. Gradiška 2,52 1.984
MRDN-R-A Meridian a.d. Banja Luka 0,75 6.666
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,077 64.935
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,06 83.333
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 0,024 208.333
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,025 200.000
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,16 4.310
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka 0,10 50.000
VKBJ-R-A Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina 0,30 16.666
ZERS-R-A Željeznice RS a.d. Doboj 69,99 71

kako stojim?

Prijavite se da biste vidjeli svoje pozicije...

Akcije

Akcije su vlasničke hartije od vrijednosti, koje predstavljaju udio akcionara u osnovnom kapitalu akcionarskog društva. Akcije mogu biti obične (redovne) i prioritetne (povlašćene). Investitori kupuju akcije s ciljem ostvarenja zarade koja se javlja kao dividenda i/ili kapitalna dobit.

O virtuelnom tržištu

Na virtuelnoj berzi može se trgovati obveznicama, akcijama kompanija i akcijama zatvorenih investicionih fondova sa Banjalučke berze. Trguje se po prosječnoj cijeni koja se dobija iz stvarnog sistema za trgovanje.