Obveznice

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
RSBD-O01 Republika Srpska 3,75% 15/03/22 105,81 4
RSBD-O02 Republika Srpska 3,50% 05/05/22 100,06 4
RSBD-O03 Republika Srpska 4,50% 21/06/27 101,30 4
RSBD-O04 Republika Srpska 4% 04/08/27 100,00 5
RSBD-O05 Republika Srpska 3,75% 06/09/24 99,80 5
RSBD-O06 Republika Srpska 3,5% 03/11/22 103,40 4
RSBD-O07 Republika Srpska 3,75% 8/12/24 101,52 4
RSBD-O08 Republika Srpska 3% 31/01/23 102,15 4
RSBD-O-B Republika Srpska 6% 26/04/19 100,00 50
RSBD-O-E Republika Srpska 6% 18/06/19 101,23 24
RSBD-O-G Republika Srpska 5,5% 03/12/19 102,70 24
RSBD-O-I Republika Srpska 4,75% 05/06/20 102,03 12
RSBD-O-J Republika Srpska 4% 08/07/19 100,00 20
RSBD-O-K Republika Srpska 4,25% 21/10/20 102,51 12
RSBD-O-L Republika Srpska 3,5% 30/12/20 97,82 12
RSBD-O-N Republika Srpska 4,50% 03/03/23 100,00 5
RSBD-O-P Republika Srpska 4% 06/05/21 98,00 5
RSBD-O-R Republika Srpska 5% 03/06/26 100,01 4
RSBD-O-S Republika Srpska 4% 03/08/21 99,97 5
RSBD-O-T Republika Srpska 4,5% 07/09/23 100,00 5
RSBD-O-U Republika Srpska 4% 03/11/21 101,00 4
RSBD-O-V Republika Srpska 4,5% 07/12/23 102,96 4
RSBD-O-Z Republika Srpska 3,25% 27/01/20 101,45 4
RSDS-O-F Republika Srpska - stara devizna štednja 6 100,00 50.000
RSDS-O-G Republika Srpska - stara devizna štednja 7 100,00 10.000
RSDS-O-H Republika Srpska - stara devizna štednja 8 100,00 0,00 5.000
RSIO-O-A Republika Srpska - opšte obaveze 86,50 11.560
RSOD-O-A Republika Srpska - obaveze dobavljačima 1 93,50 13.368
RSOD-O-B Republika Srpska - obaveze dobavljačima 2 85,80 11.655
RSRS-O-A Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 97,30 10.277
RSRS-O-B Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 96,30 10.384
RSRS-O-C Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 96,50 10.362
RSRS-O-D Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 96,75 8.613
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 96,00 7.440
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 95,40 7.487
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 95,50 7.479
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 95,00 0,00 7.000
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 93,70 5.929
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 93,00 5.376
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11 92,10 0,11 13.750
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 91,00 0,18 5.800

Fondovi

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ADBP-U-A DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed 3,00 1.666
AIVP-U-A DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 3,35 1.492
BAIP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Invest 2,63 1.901
BOSP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF Bors Invest fond 2,83 1.766
CSHP-U-A DUIF Kristal Invest - ONIF Cash Fund Banja Luka 0,022 0,00 227.272
EIOP-U-A OAIF Euroinvestment fond Banja Luka 7,99 -0,12 625
FTRP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 10,45 0,19 1.100
INOP-U-A DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,14 -0,71 35.714
INVP-R-A ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,0008 6.250.000
JKIP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 1,65 0,61 3.030
KCPP-U-A DUIF Kristal Invest - ONIF Kristal Cash Plus Fund Banja Luka 0,639 2,40 7.824
MMSP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,18 0,48 1.360
OPTP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 5,50 0,00 909
PADP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND 0,41 12.195
PPLP-U-A DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus 2,10 2,94 2.380
PRIP-U-A DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 1,85 2.702
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 12.500
VEBP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond 2,70 1.851

Preduzeća

 OznakaEmitentCijenaPromjena %Količina 
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 0,45 11.111
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 0,62 8.064
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,08 4.629
CIST-R-A Čistoća a.d. Banja Luka 0,70 7.142
DEST-R-A Hemijska industrija destilacije a.d. Teslić 0,192 26.041
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale 0,419 11.933
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,21 23.809
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje 0,434 11.520
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,277 18.050
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj 0,764 6.544
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,399 10,83 12.531
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,50 10.000
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,35 14.285
HPKD-R-A HPK a.d. Kozarska Dubica 0,29 17.241
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 0,072 69.444
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 33,28 150
KRPT-R-A Krajinapetrol a.d. Banja Luka 0,50 10.000
METL-R-A Metal a.d. Gradiška 0,04 125.000
MIRA-R-A Mira a.d. Prijedor 0,388 12.886
MRDN-R-A Meridian a.d. Banja Luka 0,60 8.333
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 0,618 8.090
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 0,08 62.500
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 0,154 32.467
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 0,046 108.695
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,045 18,42 111.111
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,865 -0,57 86.092
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka 0,218 22.935
VITA-R-A Vitaminka a.d. Banja Luka 0,082 60.975
ZERS-R-A Željeznice RS a.d. Doboj 72,00 69
ZTPR-R-A Žitopromet a.d. Bijeljina 0,50 10.000

kako stojim?

Prijavite se da biste vidjeli svoje pozicije...

Šta su to obveznice?

Obveznice su u pravilu dugoročne dužničke hartije od vrijednosti koje investitori na tržištu kupuju radi ostvarivanja prihoda u vidu kamate i kapitalne dobiti, a emitenti prodaju radi pribavljanja dodatnih sredstava za finansiranje različitih projekata. Kao izdavaoci ovih hartija od vrijednosti mogu se javiti država (državne obveznice), organi lokalne samouprave (municipalne obveznice) ili privredni subjekti (korporativne obveznice).

O virtuelnom tržištu

Na virtuelnoj berzi može se trgovati obveznicama, akcijama kompanija i akcijama zatvorenih investicionih fondova sa Banjalučke berze. Trguje se po prosječnoj cijeni koja se dobija iz stvarnog sistema za trgovanje.