Uslovi korištenja

Banjalučka berza a.d. Banja Luka je kreator igre Virtua. Sva prava nad igrom su vlasništvo Banjalučke berze. Banjalučka berza ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili gubitak prilikom investiranja u hartije od vrijednosti, za koje bi se korisnik odlučio na osnovu informacija ili podataka dobijenih trgovanjem na Virtui.

Banjalučka berza na svom Internet portalu i Web stranicama posvećenim Virtui u dobroj namjeri pruža pregled informacija o trgovanju hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi. Informacije o trgovanju vlasništvo su Banjalučke berze. Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka i informacija.

Svi podaci i informacije namijenjeni su isključivo za ličnu upotrebu korisnika Virtue i zabranjeno je njihova dalja distribucija.

Informacije na Virtui su informativnog karaktera i Banjalučka Berza ne garantuje tačnost i pravovremenost informacija.

Banjalučka berza ni u kojem slučaju se ne može smatrati odgovornom korisnicima Virtue ni bilo kojim drugim osobama za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak (gubitak podataka ili vremena, gubitak profita, štednje ili prihoda, direktnu, indirektnu, slučajnu ili posljedičnu štetu) koji je rezultat upotrebe Virtue ili informacija sadržanih na Web stranicama Banjalučke berze .

Banjalučka berza nije odgovorna ni za kakvu korisnikovu investicionu odluku i bilo kakva upotreba informacija sa Web stranica Banjalučke berze je na vlastiti rizik korisnika.

Podaci i informacije na Virtui nisu poziv na kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti i nisu date kao  investicioni savjeti, preporuke  ili usluge. Investitor sam snosi sve rizike  investiranja u hartije od vrijednosti.

Prilikom registracije korisnik treba da izabere jedinstveno korisničko ime i lozinku. Korisnikova je odgovornost izbor sigurne lozinke. Ukoliko se korisnik ne prijavi na igru duže od šest mjeseci, Banjalučka berza zadržava pravo da automatski izbriše korisnički nalog iz igre. Banjalučka berza zadržava pravo da ukloni korisničko ime ili takmičarsku ligu koja kopira nečije ime ili za koje smatra da je neprikladno. Ukoliko želite da budete nagrađeni, pristajete da prilikom registracije u igru obezbijedite istinite i tačne informacije o sebi. Banjalučka berza zadržava pravo da objavi ime i prezime nagrađenih korisnika ili da koristi vaše kontakt informacije kako bi vas obavijestila o nagradama. Takođe, Banjalučka berza zadržava pravo da objavi imena najbolje rangiranih grupa ili takmičarskih liga. Banjalučka berza zadržava pravo da objavi bilo koje informacije o korisnicima, uključujući i podatke koje korisnici pružaju prilikom registracije, ukoliko je to neophodno za  postupke i procese koji se vode u skladu sa odgovarajućim zakonima, da igra nesmetano funkcioniše, da bi se zaštitila prava Berze ili da bi se zaštitili interesi ostalih korisnika igre.

Banjalučka berza može prekinuti ili promijeniti sve ili bilo koju funkcionalnost ili njihovu dostupnost korisnicima, po sopstvenom nahođenju, u bilo koje vrijeme bez posebnog uzroka. Banjalučka berza može ugasiti igru ili onemogućiti konekciju korisnika dijelom ili u potpunosti, po sopstvenoj diskreciji u bilo koje vrijeme i bez posebnog uzroka. Banjalučka berza zadržava pravo izmjene ovih pravila o čemu će korisnici biti na vrijeme obaviješteni.