Često postavljana pitanja (FAQ)

Da li je učestvovanje u virtuelnoj berzanskoj igri (Virtua) besplatno?

Učestvovanje je u igri je besplatno. Banjalučka berza snosi troškove razvoja i održavanja Virtue. Za najbolje takmičare u sponzorisanim ligama obezbijeđene su nagrade!

Kako se mogu registrovati da učestvujem u berzanskoj igri?

Registracija je vrlo jednostavna. Na početnoj stranici Virtue treba da  izaberete link „registrujte se" i popunite polja iz obrasca. Ukoliko želite da se takmičite i budete nagrađeni morate popuniti sva polja kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju da osvojite jednu od nagrada. Registracijom pristajete na Uslove korištenja Virtue.

Zaboravio/la sam lozinku?

Ukoliko ste zaboravili vašu lozinku izaberite link „Zaboravili ste lozinku" i popunite tražena polja. Na vaš e-mail dobićete instrukcije za promjenu lozinke.

Koliko dugo će moj korisnički nalog biti aktivan?

Prilikom registracije otvarate korisnički nalog na neodređeno vrijeme. Međutim, ukoliko se ne prijavljujete duže od šest mjeseci Banjalučka berza može izbrisati vaš nalog.

U koliko takmičarskih liga mogu da učestvujem?

Igrica ne ograničava broj liga u kojima možete da se takmičite. Prilikom registracije automatski postajete član Globalne lige koju administrira Banjalučka berza. Možete da se takmičite i u ostalim ligama ukoliko su one otvorene ili ukoliko vam administrator zatvorenih liga dozvoli da se pridružite.

Kako se pridružujem takmičarskim ligama?

Ligama se priključujete tako što kliknete na link „Pridružujem se" sa desne starne od naziva takmičarske lige kojoj želite da se pridružite. Ukoliko je liga označena kao otvorena, automatski ćete postati igrač u toj ligi. Ukoliko je liga označena kao zatvorena, administrator te lige će morati da vam odobri pristup u ligu.

Da li na Virtui trgujem sa stvarnim hartijama od vrijednosti kojima se trguje na Berzi?

U igri se trguje sa  hartijama od vrijednosti kojima se trguje na Banjalučkoj berzi na Službenom berzanskom tržištu.

Da li mogu zaraditi (ili izgubiti) stvarni novac od hartija kojima trgujem na Virtui?

Ne. Svi računi u igri su virtuelni, što znači da je i svaka zarada (prodajom hartija, isplatom kupona, glavnice i sl.) virtuelna. Za najbolje takmičare u sponzorisanim ligama periodično se obezbjeđuju nagrade, ali one nisu ni u kakvoj vezi sa hartijama koje igrač ima u portfelju.

Da li su cijene na Virtui realne cijene kojima se trguje na Banjalučkoj berzi?

Cijene na Virtui su realne cijene koje odgovaraju cijenama na Banjalučkoj berzi. Cijene po kojima se trguje u igri su cijene bez kašnjenja, tj. cijene u realnom vremenu.

Kada se mijenjaju cijene u virtuelnoj berzanskoj igri?

Cijene u igri se mijenjaju kada i cijene na Banjalučkoj berzi, tj. od 9.30 do 13.00 časova od ponedjeljka do petka.

Kada mogu da trgujem na Virtui?

Na Virtui je moguće trgovati 24 sata dnevno, 7 dana sedmično, 365 dana godišnje.

Kakve vrste naloga mogu da unesem?

Moguće je unijeti dva osnovna tipa naloga: kupovni i prodajni nalog. S obzirom na cijenu moguće je unositi limitirane i tržišne naloge. S obzirom na vremensko ograničenje dozvoljen je unos: dnevnog, ograničenog i otvorenog naloga.

Koliko hartija od vrijednosti mogu da kupim?

Svaki igrač nakon registracije dobija virtuelnih 50.000 KM koje može da koristi za kupovinu hartija od vrijednosti.

Po pravilu, ukupna količina kojom jedan igrač jednom hartijom od vrijednosti u toku dana može trgovati odgovara količini kojom je do tog trenutka na Berzi stvarno trgovano. Dodatno, za svaku hartiju od vrijednosti  postoji minimalna količina kojom igrač može trgovati u toku dana (čak i kad se tom hartijom tog dana nije trgovalo), a koja odgovara 5.000KM vrijednosti te hartije (po trenutnoj prosječnoj cijeni).

Virtua neće prihvatiti unos naloga za kupovinu neke hartije od vrijednosti u količini koja će (gledano po trenutnoj cijeni) rezultovati da ukupna vrijednost te hartije od vrijednosti u portfelju igrača prelazi 20% vrijednosti portfelja. Ovim se do izvjesne mjere forsira diverzifikacija portfelja.

Da bi igračima  bilo lakše da znaju koliko hartija od vrijednosti mogu kupiti, za svaku pojedinačnu hartiju od vrijednosti na stranici „Tržište" je navedena maksimalna količina hartija od vrijednosti koju igrači mogu da kupe.

Da li mogu da prodam hartije od vrijednosti koje ne posjedujem?

Virtua ne dozvoljava prodaju hartija od vrijednosti ukoliko niste vlasnik tih hartija (short selling). Moguće je prodavati samo hartije od vrijednosti koje se nalaze u vašem portfelju.

Plaćam li kupovne i prodajne provizije?

Igrači koji kupuju ili prodaju akcije plaćaju provizije od 1% na vrijednost posla. Provizija na obveznice iznosi 0,3 % od vrijednosti posla.

Šta će se desiti ako kompanija izvrši isplatu dividende?

Ukoliko ste u berzanskoj igri vlasnik akcija kompanije koja u stvarnosti isplaćuje dividendu u novcu i/ili akcijama i vama će Virtua isplatiti iznos (virtuelnog) novca i/ili povećati broj akcija kao i stvarnim akcionarima tih kompanija.

Ukoliko sam vlasnik obveznica da li ću u igri dobijati isplate kupona i glavnice?

Vlasnicima obveznica Virtua isplaćuje na njihove (virtuelne) novčane račune iznose kupona i glavnice u istom iznosu kao i stvarnim vlasnicima.

Kada kupujem obveznice da li plaćam pripadajuću kamatu prodavcu obveznice?

Virtua obračunava i naplaćuje kupcu obveznice pripadajuću kamatu za period od posljednje isplate kupona do datuma kupovine obveznice. Takođe, prodavac obveznica dobija na svoj (virtuelni) novčani račun vrijednost pripadajuće kamate.

Šta će se dogoditi ako se prestane trgovati određenom hartijom od vrijednosti?

Ukoliko se prestane trgovati određenom hartijom od vrijednosti Virtua će isplatiti igraču na njegov (virtuelni) račun novčanu protivvrijednost te hartije od vrijednosti.

Gdje mogu da nađem više informacija o Virtui?

Detaljne informacije o igri možete naći u uputstvu koje možete preuzeti preko linka „Uputstvo za trgovanje" koji se nalazi u donjem dijelu stranice.