Pravila igre

Učestvovanje

Da biste učestvovali u igri, potrebno je da se registrujete na početnoj stranici Virtue, gdje ćete navesti svoje podatke.

Svi registrovani korisnici automatski postaju članovi Globalne lige, gdje se takmiče sa svim ostalim korisnicima Virtue. Banjalučka Berza zajedno najboljim takmičarima u Globalnoj ligi, Ligi srednjih škola i Ligi fakulteta periodično obezbjeđuje vrijedne nagrade.

Napomena: da biste mogli biti nagrađeni neophodno je da ispravno navedete kontaktne informacije. Prilikom nagrađivanja, uz prezime i ime dobitnika biće objavljeno i mjesto iz kojeg dobitnik dolazi.

Korisnika koji se u toku šest mjeseci nijednom ne prijavi na Virtuu Banjalučka berza ima pravo izbrisati iz igre.

Hartije od vrijednosti kojima se trguje

Na Virtui se može trgovati:

  • obveznicama,
  • akcijama zatvorenih investicionih fondova i
  • akcijama privrednih društava

koje odgovaraju stvarnim hartijama od vrijednosti  iz sistema. Ovo praktično znači da cijene hartija od vrijednosti na Virtui odgovaraju cijenama na Berzi i da se mijenjaju u vrijeme trgovanja na Berzi. Skup hartija od vrijednosti Virtue ne sadrži sve hartije od vrijednosti sa Berze - trenutno se tu nalaze hartije od vrijednosti koje su listirane na Službenom berzanskom tržištu Banjalučke berze, izuzimajući hartije za koje nije formirana cijena ili sa kojima nije trgovano u dužem periodu (nelikvidne hartije od vrijednosti).

Berza zadržava pravo formiranja i mijenjanja liste hartija od vrijednosti kojima se trguje na Virtui.

Virtua isplaćuje dividende za akcije, te kamate i dijelove glavnice za obveznice na isti način kako bi se iste isplaćivale u stvarnosti. Administratori Virtue su zaduženi za izvršavanje ostalih korporativnih radnji.

Ukoliko dođe do prekida trgovanja nekom hartijom od vrijednosti ili podjele hartije u nove hartije od vrijednosti, igračima će hartija od vrijednosti biti uklonjena iz portfelja, uz odgovarajuću novčanu kompenzaciju.

Pravila trgovanja

Svaki igrač Virtue prilikom prijavljivanja dobiija na raspolaganje početnih virtuelnih 50.000KM koje koristi za trgovanje.

Na Virtui je moguće unositi naloge svakog dana, od 00 do 24h.

Maksimalno vrijeme trajanja naloga je 180 dana.

Cijena po kojoj se sklapaju poslovi odgovara trenutnoj prosječnoj cijeni sa Berze.

Po pravilu, ukupna količina kojom jedan igrač jednom hartijom od vrijednosti u toku dana može trgovati odgovara količini kojom je do tog trenutka na Berzi stvarno trgovano. Dodatno, za svaku hartiju od vrijednosti  postoji minimalna količina kojom igrač može trgovati u toku dana (čak i kad se tom hartijom tog dana nije trgovalo), a koja odgovara 5.000KM vrijednosti te hartije (po trenutnoj prosječnoj cijeni).

Virtua neće prihvatiti unos naloga za kupovinu neke hartije od vrijednosti u količini koja će (gledano po trenutnoj cijeni) rezultovati da ukupna vrijednost te hartije od vrijednosti u portfelju igrača prelazi 20% vrijednosti portfelja. Ovim se do izvjesne mjere forsira diverzifikacija portfelja.

Cilj igre

Igrači se takmiče u ligama (svaki igrač činom registracije postaje član globalne lige, a u ostale lige se registruje po sopstvenoj želji) i rangiraju se i nagrađuju po ostvarenom rezultatu. Po pravilu, rezultat svakog igrača računa se kao relativna promjena vrijednosti njegovog portfelja od trenutka učlanjenja u ligu. Dodatno, umjesto od trenutka učlanjenja, rezultat se može računati i u nekom proteklom periodu - npr. mjesec, ili godinu dana. Sponzori liga čiji se takmičari nagrađuju uvijek će naglasiti kako se vrši nagrađivanje.

Ko može biti nagrađen?

U Globalnoj ligi i sponzorskoj ligi mogu biti nagrađeni svi takmičari, dok u Ligi fakulteta i Ligi srednjih škola mogu biti nagrađeni samo studenti, odnosno srednjoškolci. Prilkom nagrađivanja vodiće se računa od slijedećim principima:

  • igrač može dobiti samo jednu nagradu;
  • ukoliko je igrač među prva tri igrača u više liga, dobija veću novčanu nagradu;
  • ukoiko je igrač  plasiran na istim mjestima u više različitih liga, biće nagrađen u Globalnoj ligi (prednost prilikom nagrađivanja ima rezultat ostvaren u Globaloj ligi).

Diskvalifikacija

Ukoliko igrač zloupotrebljava igru, npr. korištenjem neprimjerenih korisnička imena ili naziva kreiranih liga, biće diskvalifikovan i zabraniće mu se pristup igri, a njegov rezultat biće poništen bez prava na žalbu. Takođe, ukoliko se analizom strateških odluka zaključi da igrač vara, manipuliše ili krši duh igre, biće diskvalifikovan iz lige i njegov rezultat će biti poništen bez prava na žalbu.